วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เยี่ยมโครงการฟื้นฟูสภาพป่าบ้านห้วยจะค่าน 1/2556

23 พฤศจิกายน 2555 เยี่ยมกิจกรรมในโครงการฟื้นฟูสภาพป่าบ้านห้วยจะค่าน ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินผลิตเป็ดพันธุ์อี้เหลียงแบบครบวงจรโดยมีคุณลุง(ลาหู่)ชื่อ จะแส อะดอ เป็นผู้ช่วยดูแลแม้ว่าจะวัยกว่าหกสิบสามปี แต่ก็แข็งแรงและเก่งอีกด้วยเพราะจากการถาม สามารถอธิบายได้ละเอียดทุกขั้นตอนที่ัรับผิดชอบ โดยเฉพาะด้านโรงฟักไข่

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เยี่ยมโครงการฟื้นฟูสภาพป่าบ้านห้วยจะค่าน (3)

18 ตุลาคม2553 คุณวรการ ปิ่นหย่า นักจัดการงานในพระองค์ชำนาญการ สำนักพระราชวัง ประชุมและตรวจกิจกรรมของโตรงการ โดยคุณอาทิตย์ศรีภูธร หัวหน้าโครงการฯพร้อมคณะ ได้อำนวยข้อมูลที่เกี่ยวของแต่ละหน่วยงานให้ทราบ ทั้งนี่ในด้านปศุสัตว์ส่วนของเป็ดอี้เหลียงนั้น มีกิจกรรมเพิ่มเติมคือ การนำมูลเป็ดมาทำปุ๋ย และ โรงอบขนเป็ดพลังแสงอาทิตย์

วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553

เยี่ยมโครงการฟื้นฟูสภาพป่าบ้านห้วยจะค่าน (2)ภาพเตาเผาขยะ


แวะเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการฟื้นฟูพื้นที่อำเภอไชยปราการและพื้นที่ข้างเคียง พื้นที่ที่ 2 (ห้วยจะค่าน) โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านห้วยจะค่าน ม. 9 บ้านห้วยจะค่าน ตำบลปิงโค้ง โดยได้นำอุปกรณ์ควบคุมป้องกันร่างกายด้านโรคไข้หวัดนกไปมอบให้ ทั้งดูวงจรการเลี้ยงเป็ดอี้เหลียง ซึ่งทราบว่ามีการใช้มูลเป็ดมาทำแก๊สแบบฟิกซ์โดม เพื่อนำกลับไปใช้ในโรงเชือดเป็ด ขากลับแวะเยี่ยมฟาร์มสมาชิกเลี้ยงเป็ดของโครงการ นานๆจะได้เห็นการเลี้ยงเป็ดบนพื้นที่สูง

เยี่ยมโครงการฟื้นฟูสภาพป่าบ้านห้วยจะค่าน (1)


ดำเนินการร่วมกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จ.เชียงใหม่ เยี่ยมกิจกรรมโครงการฟื้นฟูสภาพป่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านห้วยจะค่าน ซึ่งมีกิจกรรมปศุสัตว์ที่สำคัญโดยเฉพาะเป็ดอี้เหลียง